Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

Postup pre vrátenie tovaru zákazníkom je nasledovný:

Postup pre vrátenie tovaru zákazníkom je nasledovný:
1. Obuv sa nami vybaľuje pod kamerou, preto prosím posielajte nenosenú, očistenú obuv v tom stave ako Vám bola zaslaná.

2. Obuv posielajte späť v pôvodnej krabici zabalená ešte v obale, neprelepujte ho, aby sa krabica nepoškodila. Cena krabice je 2,- Eur a je zbytočné, aby Vám bola odrátaná.

3. Potvrdenie objednávka vyskladnená, kde si prosím skontrolujte, či neuplynulo 14 dní a vyplnené tlačivo Odstúpenie od zmluvy hlavne s číslom účtu ( zaslané v prílohe potvrdenia objednávky, alebo na e-hope) vložte do krabice, potom ju zabaľte.

4. Takto pripravený vrátený tovar treba poslať Slovenskou poštou, alebo Vami zvolenou kuriérskou službou na adresu uvedenú na Odstúpení najlepšie doporučene, aby ste mali doklad v prípade že sa vyskytne nejaký problém.

 

Vytlačiť žiadosť a odoslať e-mailom:

Vytlačiť
Odoslať e-mailom

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Prego Slovakia plus s.r.o., P.O.BOX 54, Gabčíkovo 930 05, IČO: 52 402 614, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44549/T(ďalej len ako „predávajúci").

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky: .............................................................................

Dátum objednania: .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru): ....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: prevodom

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

 

 

na stiahnutie tu

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info