Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

Postup pre vrátenie tovaru zákazníkom je nasledovný:

1. Obuv sa nami vybaľuje pod kamerou, preto prosím posielajte nenosenú, očistenú obuv v tom stave ako Vám bola zaslaná.

2. Obuv posielajte späť, ak bola v pôvodnej krabici zabalená ešte v obale, neprelepujte ho, aby sa krabica nepoškodila. Cena krabice je 2,- Eur a je zbytočné, aby Vám bola odrátaná.

3. Potvrdenie objednávka vyskladnená, kde si prosím skontrolujte, či neuplynulo 14 dní a vyplnené tlačivo Odstúpenie od zmluvy hlavne s číslom účtu ( zaslané v prílohe potvrdenia objednávky, alebo na e-hope) vložte do krabice, potom ju zabaľte.

4. Takto pripravený vrátený tovar treba poslať Slovenskou poštou, alebo kuriérom na adresu uvedenú na Odstúpení : Pataš 120, 929 01 Pataš najlepšie doporučene, aby ste mali doklad v prípade že sa vyskytne nejaký problém.

 

Vytlačiť žiadosť a odoslať e-mailom:

Vytlačiť
Odoslať e-mailom

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Prego Slovakia plus s.r.o., Pataš 120, Pataš 929 01, IČO: 52 402 614, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44549/T(ďalej len ako „predávajúci").

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky: .............................................................................

Dátum objednania: .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru): ....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: prevodom

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

 

 

na stiahnutie tu

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info