Výmena tovaru

Výmena sa oplatí !

1. Obuv zaslanú od Vás vybaľuje pod kamerou, preto prosím posielajte nenosenú, čistú obuv v tom stave ako Vám bola zaslaná.

2. Obuv nám posielajte späť v pôvodnej krabici zabalenú ešte v dodatočnom obale, aby sa krabica nepoškodila. Cena krabice je 2,- Eur a je zbytočné, aby Vám bola odrátaná. Obal nájdete vo výmennom balíku.

3. Na kópii objednávky, si prosím skontrolujte, či neuplynulo 14 dní a vyplnené tlačivo "Odstúpenie od zmluvy" vyplnené hlavne s číslom účtu ( zaslané v prílohe potvrdenia objednávky) vložte do krabice. Potom zrealizujte novú objednávku na e-shope tej veľkosti a typu, za ktorú chcete vymeniť pôvodnú obuv. Do kolónky POZNÁMKA vpíšte slovom Výmena (povinné).

4. Takto pripravený tovar na vrátenie treba po zaplatení novej obuvi vložiť kuriérovi do sáčku (obalu), ktorý sa nachádza v novo zakúpenom páre.

Naše výhody pre Vás ❤️ šetríme Vám čas, peniaze a nervy . Váš komfort je pre nás podstatný.

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Prego Slovakia shoes s.r.o., so sídlom Novomestská1720/77, Gabčíkovo 930 05, IČO: 52525601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44876/T(ďalej len ako „predávajúci").

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .............................................................................

Dátum objednania: .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru: .............................................................................

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru):

....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

....................................................................................................................................................................

Poznámka:

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: prevodom

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

na stiahnutie tu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info